มอบทุนการศึกษา จากกลุ่มบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม ปี 2565

มอบทุนการศึกษา จากกลุ่มบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม ปี 2565

ภาพบรรยากาศงานมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน-นักศึกษา ที่อยู่ในเขตชุมชนหนองแตงเม โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2565 ขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ 🙏🙏🙏

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา