งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ชุมชนหนองแตงเม วันที่ 15 เมษายน 2567
cr.photo by ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุดและกลุ่มโรงงานที่มาร่วมงานในวันนี้

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้