เชิญชวนร่วมเวทีประชาคมเพื่อสรรหา คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

เชิญชวนร่วมเวทีประชาคมเพื่อสรรหา คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

ขอเชิญชวนพ่อแม่-พี่น้องชาวชุมชนหนองแตง เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อสรรหาผู้แทนหมู่บ้านเป็น คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ชุมชนหนองแตงเม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหนองแตงเม สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้