กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันพ่อแห่งชาติ 2566

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันพ่อแห่งชาติ 2566

ชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียงร่วมกันทำกิจกรรม พัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนภายในชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ อาหารและเครื่องดื่ม จากกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 🙏🙏🙏

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้