งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ชุมชนหนองแตงเม วันที่ 15 เมษายน 2566

You may also like

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

เรียนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ชุมชนหนองแตงเม ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จากกลุ่มบริษัท