โครงการก่อสร้างอาคารชุมชนหนองแตงเมในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนหนองแตงเม เนื่องจากพื้นที่เก่าหมดสัญญา ได้เริมดำเนินการย้ายต้นปี 2561 เป็นต้นไป โดยดำเนินการสร้างเสร็จไปแล้วเมื่อวันที่15 มีนาคม 2562

  • ตำแหน่งที่ตั้งใหม่อยู่แนวริมคลอง พื้นที่อาคารมีขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 6 เมตร
  • ภาพจำลองอาคารกิจกรรมของชุมชนหนองแตงเมหลังใหม่

 

ภาพความคืบหน้าดำเนินงานโครงการ

 

รายนามผู้สนับสนุนเงินหรือวัสดุในการสร้างอาคาร

วันที่ รายการ
15/4/2561 บริษัท PTT LNG สนับสนุนเงิน 10,000 บาท
15/4/2561 นายกถวิล โพธิบัวทอง สนับสนุนเงิน 10,000 บาท
15/4/2561 บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเงิน 5,000 บาท
15/4/2561 บริษัท ไทยชินกง สนับสนุนเงิน 3,000 บาท
15/4/2561 บริษัท PTT GC สนับสนุนเงิน 10,000 บาท
14/5/2561 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะจำกัด (SYS) บริจาคเสา H-beam 250mm จำนวน 10 ต้น, คิดเป็นเงินคร่าวๆ ต้นละ 12,00 บาท รวมมูลค่า 120,000 บาท
18/5/2561 บริษัทวอลเลย์พาร์สันส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเงิน 10,000 บาท
15/1/2562 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี สนับสนุนเงินก่อสร้างเทพื้น 50,000 บาท
15/2/2562 คุณเอก พะเนียงทอง สนับสนุนเงินก่อสร้างโครงหลังคา 240,000 บาท