โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2558

1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.โครงการต่อเติมห้องน้ำชุมชนหนองแตงเม
3.โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ปี 2558
4.โครงการซื้อพัดลมไอน้ำประจำชุมชนหนองแตงเม
5.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม พัฒนาจิตใจ ณ พุทธอุทยานลานธรรมถวายแด่วันพ่อวันแม่(วัดกรอกยายชา)
6.เลี้ยงไก่ไข่เพื่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนหนองแตงเม
7.โครงการปลูกมะนาวในวงซีเมนต์เพื่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองแตงเม
8.โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนหนองแตงเม ปี 2558
9.โครงการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์โดยปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน