โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบ และลู่วิ่งยางมะตอยในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบ และลู่วิ่งยางมะตอยในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่ขอเงินสนับสนุนจากกองทุนเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อนำเงินมาสร้าง

  1. กำแพงล้อมรอบสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เขตพิ้นที่ชุมชนหนองแตงมี เป็นกำแพงคอนกรีตความสูง 1.45 เมตร ความยาวต่อช่อง 3 เมตรได้มีความยาวทั้งหมด 1,000 เมตร โดยประมาณ
  2. ลู่วิ่งยางมะตอยในสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เขตพิ้นที่ชุมชนหนองแตง เป็น ถนนลาดยางอัดแน่น ความกว้าง 2.5 เมตร หนาประมาณ 5 เซนติเมตร ความยาวทั้งหมด 900 เมตร โดยประมาณ

วัตถุประสงค์ของการเสนอในครั้งนี้ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให่้กับคนในชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และผู้ที่มาใช้บริการต่างๆ ณ ที่แห่งนี้ได้รับประโยชน์ สนับสนุนการออกกำลังกาย และเพื่อความสวยงามแก่ผู้มาเยี่ยมชม