ก่อสร้างกำแพงกั้นดินล้อมรอบ ลานพุทธรรม  พื้นที่วัดกรอกยายชา

โครงนี้เป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ที่แบ่งจาก 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนมาบข่า-มาบใน และชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวกั้นดินพื้นที่สูงแนวสวนป่ากับแนวด้านล่างสวนสาธารณะ ระยะสูงประมาณ 2.5 เมตร ระยะแนวกั้นกำแพงยาวประมาณ 130 เมตร และทำทางถนนลาดยางแนวกำแพงความกว้าง 2.5 เมตรระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตรเชื่อมกับแนวทางเดินเก่า

 

Close