กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ช่วงเวลา 9.00-12.00น. คณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม ร่วมกับกลุ่ม อสม.ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และ บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้