กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ช่วงเวลา 9.00-12.00น. คณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม ร่วมกับกลุ่ม อสม.ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และ บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

You may also like

กิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2566

ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคมพ.ศ.2566 ณ บริเวณข้างที่ทำการชุมชนหนองแตงเม