ประชาสัมพันธ์-กิจกรรมที่ผ่านมา

ประชาสัมพันธ์ ประชุม ประชาคม

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมเวทีประชาคมเพื่อสรรหา คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

ขอเชิญชวนพ่อแม่-พี่น้องชาวชุมชนหนองแตง เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อสรรหาผู้แทนหมู่บ้านเป็น คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ชุมชนหนองแตงเม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ...
Read more 0
งานประเพณี ประชาสัมพันธ์

งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ...
Read more 0
งานประเพณี ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประเพณีสงกรานต์ และแจกทุนการศึกษาประจำปี 2567

ขอเชิญชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมร่วมประเพณีสงกรานต์ และแจกทุนการศึกษาประจำปี 2567 ให้กับบุตรหลานของเราชาวชุมชนหนองแตงเม ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์

แจ้งลงทะเบียนรับทุนการศึกษา ปี 2567

แจ้งลงทะเบียนรับทุนการศึกษาในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมดูในไฟล์แนบครับ ...
Read more 0
งานประเพณี ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2567

ภาพกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันพ่อแห่งชาติ 2566

ชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียงร่วมกันทำกิจกรรม พัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนภายในชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 ...
Read more 0
งานประเพณี ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประเพณีลอยกระทงของชุมชนหนองแตงเมปี 2566

ผ่านไปแล้วอีกปี กับงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของชุมชนหนองแตงเมปี 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมนา

กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน Table top ปี 2566

กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน Table top ชุมชนหนองแตงเม นำโดยท่านอรัญ ใจตั้ง ...
Read more 0
Close