กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน Table top ปี 2566

กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน Table top ปี 2566

กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน Table top ชุมชนหนองแตงเม นำโดยท่านอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศบาลมาบตาพุด ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมาบตาพุดI7-I8 คณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม และสมาคมเพื่อนชุมชน โดยจัดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 7 กันยายน 2566

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้