โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2562

1.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนหนองแตงเม
2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเม
3.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ชุมชนหนองแตงเม
4.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนหนองแตงเม
5.โครงการปรับปรุงห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชุมชนหนองแตงเม
6.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชุมชนหนองแตงเม
7.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านรักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม
8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชนหนองแตงเม
9.โครงการซุ้มนั่งเล่นสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชุมชนหนองแตงเม
10.โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนหนองแตงเม
11.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม ชุมชนหนองแตงเม
12.โครงการส่งเสริมกีฬาเปตอง และแข่งขันประจำปี 2562 ชุมชนหนองแตงเม
13.โครงการพัฒนาเว็บไซต์ www.nongtangmae.com ชุมชนหนองแตงเม
14.โครงการอบแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตร ชุมชนหนองแตงเม
15.โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ชุมชนหนองแตงเม
16.โครงการส่งเสริมไม้พาเลตแปรรูป ชุมชนหนองแตงเม
17.โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองแตงเม