โครงการสนับสนุนติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ 1 ตัว ถวายวัดกรอกยายชา

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ชุมชนหนองแตงเมนำโดยคุณสมไสว โรจนนิล ประธานชุมชน และคณะกรรมการ ได้มอบเงินส่วนหนึ่งให้กับ พระครูขันติธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดกรอกยายชา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร จำนวน 1 ตัว มูลค่า 110,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมต่างๆในวัดกรอกยายชา