กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันแม่ปี 2566

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันแม่ปี 2566

กิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และตัวแทนบริษัท ในเขตนิคมฯ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้า บริเวณริมถนนเขตชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น.

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้