โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2559

1.โครงการศึกษาดูงาน ณ.สวนวโรชา จังหวัดอ่างทอง
2.โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบไร้สายในชุมชนหนองแตงเม
3.โครงการส่งเสริมกีฬาเปตองและฟุตบอล ปี 2559
4.โครงการจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร (รถไถเล็ก)
5.โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 15 กิโลวัตต์พร้อมชุดลากจูง
6.โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนหนองแตงเม ปี 2559
7.โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ปี 2559
8.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้กับคนในชุมชนหนองแตงเม
9.โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิง
10.โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายปาล์ม
11.โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า
12.โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พื้นที่วัดกรอกยายชา