Archives for May 7, 2022

Daily Archives: May 7, 2022

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

มอบทุนการศึกษา จากกลุ่มบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม ปี 2565

ภาพบรรยากาศงานมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน-นักศึกษา ที่อยู่ในเขตชุมชนหนองแตงเม โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2565 ขอขอบคุณคณะกรรมการ ...
Read more 0
Close