โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2561

1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนหนองแตงเม
2) โครงการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเม
3) โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ชุมชนหนองแตงเม
4) โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม
5) โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนหนองแตงเม
6) โครงการจัดซื้อเครื่องมือการเกษตรใช้ในชุมชนหนองแตงเม
7) โครงการจัดซื้อเต็นท์เพื่อกิจกรรมในชุมชนหนองแตงเม
8) โครงการปรับปรุงที่จัดเก็บครุภัณฑ์และห้องออกกำลังกาย ชุมชนหนองแตงเม
9) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านรักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม
10) โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์สำหรับ อสม.ชุมชนหนองแตงเม
11) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ชุมชนหนองแตงเม
12) โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ชุมชนหนองแตงเม
13) โครงการขยายจุดลูกข่ายเครื่องกระจายเสียงไร้สายเพิ่มเติม ชุมชนหนองแตงเม
14) โครงการศึกษาดูงานเชิงนิเวศบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด ชุมชนหนองแตงเม
15) โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนหนองแตงเม
16) โครงการส่งเสริมกีฬาเปตอง และแข่งขันประจำปี 2561 ชุมชนหนองแตงเม
17) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในอาคารที่ทำการชุมชนหนองแตงเม
18) โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองแตงเม ครั้งที่ 1 (แทนงบประมาณจากโครงการลอยกระทง)