Archives by: admin

admin

107 Posts 0 comments

About the author

admin Posts

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันพ่อแห่งชาติ 2564

ชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียงร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนภายในชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ อาหารและเครื่องดื่มพร้อมแรงงาน จากกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด https://www.facebook.com/watch/?v=231779675694993 ...
Read more 0

พีทีที แทงค์ฯ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้า พุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา

พีทีที แทงค์ฯ จัดทำโครงการไฟแสงสว่างเพื่อชุมชน  โดยสนับสนุนงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้า พุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ตามโครงการไฟแสงสว่างเพื่อชุมชน ของบริษัท พีทีทีแทงค์ฯ ณ บริเวณทางเข้าพุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา จ.ระยอง โดยมีท่านเจ้าอาวาสพระครูขันติธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดกรอกยายชา​, นางสมไสว โรจนนิล ประธานชุมชนหนองแตงเม และคณะกรรมการชุมชน ฯ ...
Read more 0

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันแม่ 2564

กิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และตัวแทนบริษัท ในเขตนิคมฯ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนเขตชุมชน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. ...
Read more 0

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปี 2564

ชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และตัวแทนบริษัท ในเขตนิคมฯ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนเขตชุมชน ท่ามกลางสายฝนปลอยนิดๆ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 https://www.facebook.com/RayongFocuss/videos/1080173489055760/ ...
Read more 0

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2564

สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชนหนองแตงเม ช่วงสถาณการณ์โควิด-19 กิจกรรมยังคงดำเนินต่อไป ควบคู่กับมาตรการณ์ป้องกันของรัฐบาล ขอขอบคุณบริษัทกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้สนับสนุนกิจกรรมสรงน้ำพระและมอบของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุ ...
Read more 0

โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฟุตบอล ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนโครงการ เป็น โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนสิ่งของบริโภค และอุปโภค ให้พี่น้องในชุมชนแทน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหนองแตงเม ที่ผ่านมา ...
Read more 0

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2563

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามแผนกำหนดการเดิมใน วันที่ 15 เมษายน 2563 ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เป็นการแจกสิ่งของบริโภคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนแทน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหนองแตงเม ...
Read more 0

โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เป็นการแจกสิ่งของบริโภคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนแทน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหนองแตงเม ...
Read more 0

กิจกรรมจิตอาสา-พัฒนา วันแม่ 2563

ชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และตัวแทนบริษัท ในเขตนิคมฯ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนทางฝั่งทิศตะวันออกของชุมชน ส่วนที่เหลือจาก พัฒนาวัน ร.10  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
Read more 0

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และตัวแทนบริษัท ในเขตนิคมฯ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนทางฝั่งทิศตะวันตกของชุมชน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ...
Read more 0
Close