Archives by: admin

admin

122 Posts 0 comments

About the author

admin Posts

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้ คุณสมไสว โรจนนิล (แตน) ได้รับเลือกเป็น คพรต. ชุมชนหนองแตงเม คุณดำรง เดชคุ้ม (แก๋ง) ได้รับเลือกเป็น คพรต.อื่นๆ   ...
Read more 0

เชิญชวนร่วมเวทีประชาคมเพื่อสรรหา คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

ขอเชิญชวนพ่อแม่-พี่น้องชาวชุมชนหนองแตง เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อสรรหาผู้แทนหมู่บ้านเป็น คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ชุมชนหนองแตงเม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหนองแตงเม สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ...
Read more 0

งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ชุมชนหนองแตงเม วันที่ 15 เมษายน 2567 cr.photo by ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุดและกลุ่มโรงงานที่มาร่วมงานในวันนี้ ...
Read more 0

ขอเชิญร่วมประเพณีสงกรานต์ และแจกทุนการศึกษาประจำปี 2567

ขอเชิญชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมร่วมประเพณีสงกรานต์ และแจกทุนการศึกษาประจำปี 2567 ให้กับบุตรหลานของเราชาวชุมชนหนองแตงเม ในวันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป ...
Read more 0

แจ้งลงทะเบียนรับทุนการศึกษา ปี 2567

แจ้งลงทะเบียนรับทุนการศึกษาในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมดูในไฟล์แนบครับ ...
Read more 0

กิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2567

ภาพกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ บริเวณข้างที่ทำการชุมชนหนองแตงเม โดยวันแรกมีการร่วมกันทำกิจกรรมระหว่างชาวบ้านในชุมชน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ช่วงเย็น และเช้าวันที่สองจัดกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ศาลเจ้าแม่อบทอง ...
Read more 0

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันพ่อแห่งชาติ 2566

ชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียงร่วมกันทำกิจกรรม พัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนภายในชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ อาหารและเครื่องดื่ม จากกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ...
Read more 0

กิจกรรมประเพณีลอยกระทงของชุมชนหนองแตงเมปี 2566

ผ่านไปแล้วอีกปี กับงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของชุมชนหนองแตงเมปี 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน งานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม ชุมชนกรอกยายชา และวัดกรอกยายชา มีกิจกรรมการแข่งขันจักรยานน้ำ แข่งเรือ 5 ฝีพาย ทั้งรุ่นเยาวชน และรุ่นโอเพ่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆมากมายภายในงาน อาทิเช่น ตู้เย็น จักรยาน หม้อหุงข้าว ไมโครเวฟ และอื่น ...
Read more 0

กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน Table top ปี 2566

กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน Table top ชุมชนหนองแตงเม นำโดยท่านอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศบาลมาบตาพุด ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมาบตาพุดI7-I8 คณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม และสมาคมเพื่อนชุมชน โดยจัดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 7 กันยายน 2566 ...
Read more 0

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันแม่ปี 2566

กิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และตัวแทนบริษัท ในเขตนิคมฯ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้า บริเวณริมถนนเขตชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. ...
Read more 0
Close