Archives by: admin

admin

110 Posts 0 comments

About the author

admin Posts

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ชุมชนหนองแตงเม วันที่ 15 เมษายน 2566           ...
Read more 0

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

เรียนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ชุมชนหนองแตงเม ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จากกลุ่มบริษัท โรงงาน และอื่นๆ ได้ที่ศาลาจุดรวมพลสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (วัดกรอกยายชา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อได้สิทธิ์รับทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัท โรงงาน และอื่นๆ ให้มารับทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 เวลา ...
Read more 0

ขอเชิญร่วมประเพณีสงกรานต์ และแจกทุนการศึกษาประจำปี 2566

ขอเชิญชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมร่วมประเพณีสงกรานต์ และแจกทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับบุตรหลานของเราชาวชุมชนหนองแตงเม ในวันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป   ...
Read more 0

สมัครรับทุนการศึกษาปี 2566

ผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา ที่มีบุตรหลานอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ ระดับชั้น อนุบาลถึงปริญญาตรี (เรียนภาคปกติ จันทร์-ศุกร์) ให้มารับเอกสารใบลงทะเบียน เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จากกลุ่มบริษัท โรงงาน และอื่นๆ ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 – 5 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 ...
Read more 0

กิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2566

ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคมพ.ศ.2566 ณ บริเวณข้างที่ทำการชุมชนหนองแตงเม และศาลเจ้าแม่อบทอง โดยวันแรกมีการร่วมกันทำกิจกรรมระหว่างชาวบ้านในชุมชน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ช่วงเย็นฟังพระสวดมนต์เย็น กลางคืนสนุกกับรำวง และเช้าวันที่สองจัดกิจกรรมใส่บาตร ณ บริเวณพื้นที่ศาลเจ้าแม่อบทอง ...
Read more 0

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ช่วงเวลา 9.00-12.00น. คณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม ร่วมกับกลุ่ม อสม.ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และ บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ...
Read more 0

มอบทุนการศึกษา จากกลุ่มบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม ปี 2565

ภาพบรรยากาศงานมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน-นักศึกษา ที่อยู่ในเขตชุมชนหนองแตงเม โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2565 ขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ ...
Read more 0

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2564

สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชนหนองแตงเม ช่วงสถาณการณ์โควิด-19 กิจกรรมยังคงดำเนินต่อไป ควบคู่กับมาตรการณ์ป้องกันของรัฐบาล ขอขอบคุณบริษัทกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้สนับสนุนกิจกรรมสรงน้ำพระและมอบของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุ ...
Read more 0

โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฟุตบอล ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนโครงการ เป็น โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนสิ่งของบริโภค และอุปโภค ให้พี่น้องในชุมชนแทน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหนองแตงเม ที่ผ่านมา ...
Read more 0

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2563

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามแผนกำหนดการเดิมใน วันที่ 15 เมษายน 2563 ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เป็นการแจกสิ่งของบริโภคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนแทน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหนองแตงเม ...
Read more 0
Close