ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้

  1. คุณสมไสว โรจนนิล (แตน) ได้รับเลือกเป็น คพรต. ชุมชนหนองแตงเม
  2. คุณดำรง เดชคุ้ม (แก๋ง) ได้รับเลือกเป็น คพรต.อื่นๆ

 

You may also like

เชิญชวนร่วมเวทีประชาคมเพื่อสรรหา คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

ขอเชิญชวนพ่อแม่-พี่น้องชาวชุมชนหนองแตง เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อสรรหาผู้แทนหมู่บ้านเป็น คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ชุมชนหนองแตงเม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันที่