โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค

โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฟุตบอล ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนโครงการ เป็น โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนสิ่งของบริโภค และอุปโภค ให้พี่น้องในชุมชนแทน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหนองแตงเม ที่ผ่านมา

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้