โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ชุมชนหนองแตงเม

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ชุมชนหนองแตงเม

- in ครุภัณฑ์ชุมชน
722
0

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ตณะกรรมการ คพรต. และคณะกรรมการชุมชนหนองแตงเมได้ทำการตรวจรับอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นโต๊ะหมู่บูชา ตาละปัด อาสนะ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ซึ่งคณะทำงาน คพรต.หนองแตงเม ได้ทำการจัดซื้อตามโครงการประชาคมสำหรับปี 2561 พี่น้องชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียงสามารถยืมไปใช้ได้


You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียง