โครงการจัดซื้อเต็นท์เพื่อกิจกรรมในชุมชนหนองแตงเม

โครงการจัดซื้อเต็นท์เพื่อกิจกรรมในชุมชนหนองแตงเม

- in ครุภัณฑ์ชุมชน
1696
0

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ได้ทำการตรวจรับเต๊นท์โค้ง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความยาว 15 เมตร ผ้าใบหลังคาสีขาวจำนวน 2 หลัง ซึ่งคณะทำงาน คพรต.หนองแตงเม ได้ทำการจัดซื้อตามโครงการประชาคมสำหรับปี 2561 พี่น้องชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียงสามารถยืมไปใช้ได้

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้