ฝ่ายศึกษาและกีฬา

ฝ่ายศึกษาและกีฬา

งานประเพณี ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

เรียนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ชุมชนหนองแตงเม ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

สมัครรับทุนการศึกษาปี 2566

ผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา ที่มีบุตรหลานอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

มอบทุนการศึกษา จากกลุ่มบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม ปี 2565

ภาพบรรยากาศงานมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน-นักศึกษา ที่อยู่ในเขตชุมชนหนองแตงเม โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2565 ขอขอบคุณคณะกรรมการ ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

กิจกรรมแข่งขันเปตองเชื่อมมิตรภาพ ครั้งที่ 5 ชุมชนหนองแตงเม

ประมวลภาพดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันเปตองเชื่อมมิตรภาพ  ประจำปี 2563 ชุมชนหนองแตงเม โดยจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด

จบไปแล้วนะครับ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหนองแตงเมคัพ ประจำปี 2562 ซึ่งได้ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองแตงเม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางชุมชนหนองแตงเมได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งครั้งที่ 2 ณ ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

กิจกรรมแข่งขันเปตองชุมชนหนองแตงเม ครั้งที่ 4

จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันเปตอง ครั้งที่ 4 ชุมชนหนองแตงเม มีผู้สมัครจากหลายชุมชน เข้าร่วมแข่งขันกันหนาตาเลยทีเดียว ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

กิจกรรมแอโรบิกชุมชนหนองแตงเม-กรอกยายชา ปี 2562

ทางชุมชนหนองแตงเมร่วมกับชุมชนกรอกยายชาจัดกิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ณ ลานกิจกรรม สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ...
Read more 0
Close