สมัครรับทุนการศึกษาปี 2566

สมัครรับทุนการศึกษาปี 2566

ผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา ที่มีบุตรหลานอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ ระดับชั้น อนุบาลถึงปริญญาตรี (เรียนภาคปกติ จันทร์-ศุกร์) ให้มารับเอกสารใบลงทะเบียน เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จากกลุ่มบริษัท โรงงาน และอื่นๆ ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 – 5 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ณ.บ้านกรรมการฝ่ายศึกษาชุมชนหนองแตงเม และส่งเอกสารใบลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษา ภายใน วันที่ 5 เมษายน 2566 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ยกเว้น นักเรียน-นักศึกษา ที่ได้ลงทะเบียนทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดปีงบประมาณ 2566และมีรายชื่อมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารใบลงทะเบียนเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดได้ที่กรรมการฝ่ายศึกษา โทร. 061-8232211

ขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาดังมีรายนามต่อไปนี้

 

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้