Archives for September 2018

Monthly Archives: September 2018

โครงการจัดซื้อเครื่องมือการเกษตรใช้ในชุมชนหนองแตงเม

โครงการจัดซื้อเครื่องมือการเกษตรใช้ในชุมชนหนองแตงเม

วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนได้ทำการตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร ...
Read more 0
ครุภัณฑ์ชุมชน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในอาคารที่ทำการชุมชนหนองแตงเม

วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนได้ทำการตรวจรับครุภัณฑ์ใช้ในอาคารที่ทำการชุมชนหนองแตงเม ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการชุมชน

เปิดให้บริการห้องออกกำลังกายฟิตเนสให้กับชาวชุมชนหนองแตงเม

เปิดให้บริการแล้ว..เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชาวชุมชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในช่วงเย็น ทางชุมชนหนองแตงเมได้เปิดให้บริการห้องออกกำลังกายฟิตเนสให้กับชาวชุมชนหนองแตงเม ในห้องจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายหลายชนิด อาทิเช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานนั่งปั่น ...
Read more 0
Close