Archives for September 6, 2018

Daily Archives: September 6, 2018

ครุภัณฑ์ชุมชน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในอาคารที่ทำการชุมชนหนองแตงเม

วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนได้ทำการตรวจรับครุภัณฑ์ใช้ในอาคารที่ทำการชุมชนหนองแตงเม ...
Read more 0
Close