Archives for August 2018

Monthly Archives: August 2018

ประชาสัมพันธ์

แอโรบิคสัญจร หนองแตงเม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บมจ. ...
Read more 0
ครุภัณฑ์ชุมชน

โครงการปรับปรุงห้องเก็บของและห้องออกกำลังกาย ชุมชนหนองแตงเม

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนได้ทำการตรวจรับโครงการปรับปรุงห้องเก็บของและห้องออกกำลังกาย ...
Read more 0
พัฒนาชุมชน สวัสดิการชุมชน

โครงการปรับปรุงห้องน้ำสงฆ์ ในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียติ7รอบ พระชนมพรรษา วัดกรอกยายชา

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผ่านทางเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยได้รับเงินสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 200,000 ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน

ขอเชิญชวนร่วมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสมหามงคล 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ...
Read more 0
Close