ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองโสน จ.พิจิตร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองโสน จ.พิจิตร

ชาวชุมชนหนองแตงเมร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยมีสมาชิกเทศบาลเมืองมาบตาพุต และคณะกรรมการชุมชนหนองแตงเมให้การต้อรับ และร่วมบรรยายวิถีชิวิตของชาวท้องถิ่นโดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง และร่วมชม “มะม่วง” ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรของทางชุมชน หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วกัน อย่างเป็นกันเอง

ขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม ชาวบ้านหนองแตงเม และคณะกรรมการจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่ร่วมกันต้อนรับและจัดงานในครั้งนี้

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียง