ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองโสน จ.พิจิตร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองโสน จ.พิจิตร

ชาวชุมชนหนองแตงเมร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยมีสมาชิกเทศบาลเมืองมาบตาพุต และคณะกรรมการชุมชนหนองแตงเมให้การต้อรับ และร่วมบรรยายวิถีชิวิตของชาวท้องถิ่นโดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง และร่วมชม “มะม่วง” ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรของทางชุมชน หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วกัน อย่างเป็นกันเอง

ขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม ชาวบ้านหนองแตงเม และคณะกรรมการจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่ร่วมกันต้อนรับและจัดงานในครั้งนี้

You may also like

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2564

สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชนหนองแตงเม ช่วงสถาณการณ์โควิด-19 กิจกรรมยังคงดำเนินต่อไป ควบคู่กับมาตรการณ์ป้องกันของรัฐบาล ขอขอบคุณบริษัทกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้สนับสนุนกิจกรรมสรงน้ำพระและมอบของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุ