โครงการซื้อพัดลมไอน้ำประจำชุมชนหนองแตงเม

โครงการซื้อพัดลมไอน้ำประจำชุมชนหนองแตงเม

- in ครุภัณฑ์ชุมชน
3068
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียง