โครงการซื้อพัดลมไอน้ำประจำชุมชนหนองแตงเม

โครงการซื้อพัดลมไอน้ำประจำชุมชนหนองแตงเม

- in ครุภัณฑ์ชุมชน
2869
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา