โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนหนองแตงเม

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนหนองแตงเม

- in สวัสดิการชุมชน
2361
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา