โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนหนองแตงเม

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนหนองแตงเม

- in สวัสดิการชุมชน
2576
0

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้