งานประเพณี

งานประเพณี

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชนหนองแตงเม

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชนหนองแตงเม

ขอเชิญชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมร่วมประเพณีสงกรานต์ และแจกทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของชาวชุมชนหนองแตงเม ในวันเสาร์ที่ 15 ...
Read more 0
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560     ...
Read more 0
Close