กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ภาพยรรยากาศกิจกรรมพัฒนาชุมชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
โดยชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และกลุ่มบริษัทนิคมฯ มาบตาพุด ร่วมกันทำกิจกรรม พัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนน ชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ อาหารและเครื่องดื่มพร้อมแรงงานอย่างดี จากกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้