โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา