โครงการติดตั้งระบบไฟ และแสงสว่าง อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนหนองแตงเม

โครงการติดตั้งระบบไฟ และแสงสว่าง อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนหนองแตงเม

ใช้งานได้แล้ว ปลั๊กไฟและแสงสว่างภายในอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนหนองแตงเม ซึ่งดำเนินการตามโครงการติดตั้งระบบไฟ และแสงสว่าง อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนหนองแตงเม ของกองทุนฯ  โครงการนี้ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 6 จุด สว่างครอบคลุมพื้นที่พร้อมเต้ารับ และเมนเบรคเกอร์เพื่อใช้งานได้สะดวก สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ใช้งานปิดไฟ หลังจากเลิกใช้งานทุกพื้นที่ในสวนสาธารณะพุทธมณฑล ด้วยนะครับ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย สถานที่แห่งนี้ไม่ได้ใช้ไฟหลวง แต่ทางชุมชนหนองแตงเมเป็นเป็นผู้จ่ายให้ครับผม

You may also like

โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฟุตบอล ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนโครงการ เป็น โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค