Archives for December 9, 2018

Daily Archives: December 9, 2018

ครุภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์

โครงการขยายจุดลูกข่ายเครื่องกระจายเสียงไร้สายเพิ่มเติม ชุมชนหนองแตงเม

คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้าฯได้ทำการตรวจรับครุภัณฑ์ระบบกระจายเสียงไร้สาย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ...
Read more 0
Close