Archives for November 2018

Monthly Archives: November 2018

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

การแข่งขันเซปัคตะกร้อหนองแตงเมคัพครั้งที่1

การแข่งขันเซปัคตะกร้อหนองแตงเมคัพครั้งที่1 ปี2561 ได้จัดการแข่งขันในช่วงวันลอยกระทง 21-22 พฤศจิกายน 2561 ...
Read more 0
งานประเพณี ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประเพณีลอยกระทงของชุมชนหนองแตงเมปี 2561

ผ่านไปแล้วอีกปี กับงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของชุมชนหนองแตงเมปี 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 ...
Read more 0
Close