ขอเชิญจิตอาสาร่วมพัฒนาลานธรรม

ขอเชิญจิตอาสาร่วมพัฒนาลานธรรม

- in พัฒนาชุมชน
3654
0

เนื่องด้วย วันที่พฤหัสที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้ สามเณรภาคฤดูร้อนจากวัดโขดหิน และวัดกรอกยายชา จะมาปฏิบัติธรรม ณ.บริเวณลานธรรม สวนป่า วัดกรอยายชา ดังนั้นจึงขอเชิญชวนจิตอาสาชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียงที่ไม่ติดภาระกิจใดๆ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนา เก็บ กวาด บริเวณลานธรรมสวนป่า วัดกรอกยายชา ในวันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา