สมัครรับทุนการศึกษาปี 2560

สมัครรับทุนการศึกษาปี 2560

ผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา ที่มีบุตรหลานอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ ระดับชั้น อนุบาลถึงปริญญาตรี (เรียนภาคปกติ จันทร์-ศุกร์) ให้มารับเอกสารใบลงทะเบียน เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 จากกลุ่มบริษัท โรงงาน และอื่นๆ ในวันที่ 3-7 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ.ที่ทำการชุมชนหนองแตงเม หรือบ้านกรรมการฝ่ายศึกษา-กีฬา และส่งเอกสารใบลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษา ภายใน วันที่ 7 เมษายน 2560 ในวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดได้ที่กรรมการฝ่ายศึกษา-กีฬา โทร. 061-8232211

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้