โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฟุตบอล ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนโครงการ เป็น โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค