โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบไร้สายในชุมชนหนองแตงเม

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบไร้สายในชุมชนหนองแตงเม

- in ครุภัณฑ์ชุมชน
2521
0

 

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา