โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบไร้สายในชุมชนหนองแตงเม

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบไร้สายในชุมชนหนองแตงเม

- in ครุภัณฑ์ชุมชน
2666
0

 

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียง