โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้