โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

- in งานประเพณี
659
0

You may also like

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2563

ชุมชนหนองแตงเมร่วมกับชุมชนกรอกยายชา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับบุตรหลานในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา