โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560

- in งานประเพณี
2817
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา