โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ปี 2559

โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ปี 2559

- in สวัสดิการชุมชน
2408
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียง