โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายปาล์ม

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายปาล์ม

- in สวัสดิการชุมชน
2294
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา