โครงการจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร (รถไถเล็ก)

โครงการจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร (รถไถเล็ก)

- in ครุภัณฑ์ชุมชน
3082
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียง