โครงการจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร (รถไถเล็ก)

โครงการจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร (รถไถเล็ก)

- in ครุภัณฑ์ชุมชน
2863
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา